Our Team

1 – Pranjal Vashishtha

Pranjal Vashishtha

Abhay Sir

Abhay Jain

Web-NitinVyas

Nitin Vyas

graphic – Shubham

Shubham Kasera

smm – Ayush Nigam

Ayush Nigam

Content – Amogh

Amogh Agrawal

Seo – Sourabh Nagori

Sourabh Nagori

Content – Surypal

Suryapal Singh Panwar

graphic – Kapil Karnik

Kapil Karnik

Graphic – Anjali Kushwaha

Anjali Kushwaha

Vedang1

Vedang Lele

Content – shubh

Shubh Vashishtha

Vidhi

Vidhi Gupta

Mrigendra

Mrigendra Singh

Priyanka John

Priyanka John